Welkom op mijn weblog. Ik zal hier berichtjes plaatsen omtrent mijn quilt-hobby en mijn gezin. Wat leuk dat je hier een kijkje komt nemen. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een berichtje achter laat.

Welcome to my blog. I will tell you about my quilting hobby and my family. How nice of you to take a look here. I would like it very much if you leave a comment. Forgive me the mistakes I will undoubtedly make by translating the Dutch text in English.
Sorry, I have stopped translating the Dutch text.

donderdag 23 september 2010

Lekprikkersmeeting


Dit prachtige boeket uit de tuin van Janske verwelkomde ons vorige week bij de eerste bijeenkomst van de Lekprikkers na de zomervakantie. Het was erg leuk om iedereen weer na zo'n lange tijd te zien en te spreken. Nadat Truus ons weer van alle wel en wee op de hoogte had gebracht, kwam er koffie en (nog warme) appeltaart en konden we snel beginnen aan de show and tell. Ik zal hier voornamelijk showen.

This beautiful bouquet from the garden of Janske welcomed us last week at the first meeting after the summer holidays of the Lekprikkers. It was nice to see and speak everyone after so long. After Truus had informed us of all ups and downs, there was coffe and (still warm) apple pie and we could soon start with the show and tell. I will mostly show.
Van de quilt van Agniete waren we allemaal erg onder de indruk. Deze quilt verdient dan ook een eigen collage!

Of the quilt of Agniete we were all very impressed . This quilt deserves an own collage !


Gelukkig was er nog tijd voor de instructies van Anneke voor het maken van een quilt waarvan ik hieronder wat details laat zien.

Luckily there was still time for the instruction of Anneke for making a quilt of which I show some details below.


Prettige dag, geniet van het mooie weer vandaag.

Have a nice day.

zondag 19 september 2010

Tentoonstelling Quiltersgilde Exhibition Dutch Quiltersguild

Vorige week ben ik met Hennie en Annelies naar de jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde geweest. Het was een lange leuke dag. De tentoonstelling was geweldig mooi. Het was die dag prachtig weer en de zon scheen door de kerkramen naar binnen. Dat was helaas niet zo handig bij het foto's maken, er vielen allemaal schaduwen op de quilts. De meeste foto's zijn daarom detailfoto's waarop de verkeerde lichtval op de quilts (bijna) niet te zien is.

Last week I went with Hennie and Annelies to the yearly exhibition of the Dutch Quiltersgilde. It was a nice but long day. The exhibition was pretty amazing. It was beautiful weather that day and the sun shone through the church windows. So taking pictures was not easy, there were all shadows on the quilts. Most pictures are detail pictures so the wrong light on the quilts (almost) can not be seen. 

24 Ineke Duursma - Turkse schoonheid in de Hollandse polder

217 Gine Vredeveld - Nieuw Zeeland
54 Anneke Schoone - Wearable World Wide
256 Sandra van Velzen - The Wind in the Willows
120 Lianne van Herwaarden - Klassiek Duet
141 Loes Klein - Eén op één neer
Er waren nog veel meer quilts die ik heel erg mooi vond, maar ik kan ze hier uiteraard niet allemaal laten zien. De nummertjes onder de foto's zijn de nummers van de quilts zoals ze in de catalogus zijn opgenomen.  Hier zullen te zijner tijd waarschijnlijk alle quilts te zien zijn. 

There were many more quilts that I really liked very much, but of course, I can not show them all. In a while,  all the quilts will probably be shown here.

muurschildering in de Lebuïnuskerk te Deventer
Ik had me natuurlijk voorgenomen om niet al te veel te kopen. Het is redelijk gelukt. Een paar fq batik; een fq roze stof om nog in de AMGQ te gebruiken; een vingerhoed; een nieuwe needle threader (zo'n geweldig draad door de naald doorhaalding) en een pakketje kleine lapjes stof met kartonnetjes waar je dan het patroon bij kreeg. Ik kon het niet laten en ben hier direct aan begonnen. Het is een werkje wat je gemakkelijk mee kunt nemen. Ik werk er aan tijdens de lunchpauze op mijn werk. Wordt vervolgd.... 

Of course I planned to buy not too much. I bought a few fq batiks, a fq pink fabric to use in the AMGQ, a thimble, a new needle threader  and a packet small scraps with English paper piecing templates with a pattern. My fingers itched, so I immediately started cutting, glueing and sewing. It is a needlework  that you can easily take away. I  am working on it during lunchbreak at work . To be continued ....PS.  Volgens mij ben ik helemaal uit m'n quiltdip!

PS.  I think I'm completely out of my quiltdip!

vrijdag 17 september 2010

De tijd vliegt. Time flies.

En alweer zijn er 2 weken voorbij gevlogen. Ik ben er niet aan toe gekomen om een berichtje te schrijven. Het was druk op m'n werk en thuis ben ik ook druk geweest.
In huis waren toch een paar plekken die al een hele tijd niet meer echt goed opgeruimd en schoongemaakt waren. Ook een grote stapel met quilttijdschriften, prints en patronen heb ik doorgenomen. Dat was geen straf hoor, integendeel, ik vond het zalig om te doen. Veel leuker dan het schoonmaakwerk!  De tijdschriften passen al niet meer in de kast. Vandaar dat ze natuurlijk op die stapel terecht gekomen waren. Eigenlijk zou ik er een stel weg moeten doen, maar ik kan er nog geen afscheid van nemen. Hebben jullie dat ook? Ook mijn oude Ariadnes van 20 - 25 jaar geleden (toen het nog een handwerkblad was) heb ik nog op zolder staan. Die mogen echt nog niet weg!  

And already there are 2 weeks gone by. I could not find the time to write a blogpost. It was busy at work and at home I have been busy too. 
At home I had a couple of places which were not really cleared and cleaned for a while. I have also sorted out a large pile of quilt magazines, computerprints and patterns. That was not a punishment , on the contrary , I liked it. Much more fun than cleaning! The magazines fit no longer in the closet. Actually I should get rid of a few of them, but I really can not do without them. Do you recognize that?

Na al die regen van de vorige keer, hebben we gelukkig ook nog een paar hele mooie dagen gehad. De vijg in de tuin is inmiddels gesnoeid. We hebben er nog een paar lekkere vijgen af kunnen halen. Ook de druiven zijn 'geoogst'. Het waren de allereerste druiven en ze waren eigenlijk te klein, te veel vel en pit en te weinig sap. We gaan er maar van uit dat ze volgend jaar wat groter zullen zijn.

After all the rain recently, we luckily have had a few really beautiful days. The fig in the garden has been pruned. We could reap a couple of tasty figs.The grapes are " harvested " . They were the first grapes and they were actually too small, too much skin and pit and little juice.We assume that next year the grapes will be bigger.
 

Ook heb ik intussen wel weer een blok van AMGQ af! Tussen de 2 paarsblauwe bloemdelen zit te weinig contrast. Daar zal ik te zijner tijd nog wat leuks op verzinnen, iets met kraaltjes of zo.

And I have a new block of the AMGQ to show you!  Between the two purple-blue flower parts is not enough contrast. In time I will find something nice to solve that, with beads or another embellishment.

Nu rond ik alweer af, maar ik ben snel terug met foto's van de tentoonstelling van het Nederlandse Quiltersgilde en een verslag van de Lekprikkersbijeenkomst!

I will soon be back with pictures of the exhibition of the Dutch Quilters and a report of the Lekprikkersmeeting!